• CURSO DE LLENGUA CATALANA

                       

  Profesores:

  Mª Teresa Moret Oliver

  Javier Giralt Latorre


  Fecha última actualización febrero 2023

  • UNITAT 1: ENS PRESENTEM

                                                                   DUES PERSONES ES PRESENTEN

   Continguts:

   1. Presentar i presentar-se  2. Verbs ser, viure, estudiar, dir-se  3. L'article   4. Partícules interrogatives  

   5. Pronoms personals forts 6. Demostratius 7. Comprensió lectora


  UNITAT 2: DE BONA FAMÍLIA