Vídeo docente 6: Modelo de gas ideal - cálculo de propiedades

Click https://www.youtube.com/watch?v=xYXx2g80SD4 link to open resource.